Koalan tiimi

Venla, Koala-toiminnan päällikkö ja koordinaattori (KoVa, tapahtumatuotanto, peliaktivismi, ryhmätoiminta, someaktivismi)

Venla Heiskanen on helsinkiläinen kuvataidekasvattaja, jonka moninainen työkalupakki on kertynyt kuvataidekasvatuksen ja järjestötyön kentiltä. Vapaa-ajallaan Venla toimii kahden kissan kotiorjana, soittaa kitaraa huonosti ja intoilee kuvataidetekniikoista. Jos Venla on kadoksissa, hän löytyy varmimmin saunan lauteilta tai uimasta.

Koalassa hän vastaa hallintoon, talouteen, viestintään ja sidosryhmätyöskentelyyn liittyvistä asioista. Tämän lisäksi hän koordinoi Kokemusvaikuttajakoulutusta ja Koala-toiminnan ryhmiä (tapahtumatuotanto, peliaktivismi, ryhmätoiminta, someaktivismi).

Hanna, Koalan some-ryhmän ohjaaja ja sisällöntuottaja

Hanna Manninen on 31-vuotias vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntija, joka on aikoinaan vetänyt alle 35-vuotiaiden nuorten tukiryhmää järjestötyössä. Hän kouluttautuu mielenterveys- ja päihdetyön ohjaajaksi kokemusosaamisella ja on entiseltä ammatiltaan maalari. Työharjoittelussa psykiatrian erikoissairaanhoidossa Hannaa kannustettiin järjestötyöhön ja osaamista löytyy myös nuorisotyöstä. Tämä entinen Koalan toimija sisäistää Koalan arvot ja teesit kokemuksienkin kautta sekä ajattelee toipumista oman toimijuuden ja toivon puitteissa. Vapaa-ajalla Hanna harrastaa ilmajoogaa, avantouintia, mustemaalausta, vanhempien koiranpennun hoitamista sekä melontaa. Iso kotipiha vaatii hoitamista, joten pieni niittypläntti pysyy eloisana koko kesän.

Koalassa hän vastaa someryhmän ohjaamisesta sekä sisällöntuottamisesta. Hannan tavoitteena on tuoda toimijoiden oma ääni kuuluviin: aktivismi tapahtuu kokemuksen, verkostojen, ideoiden ja luottamuksen kautta. Mielenterveysteemat ja toimijoiden ääni on Hannalle ensisijaista.

Johanna, Ryhmätoiminnan ohjaaja ja esiintymistaidon kouluttaja

Johanna “Hörhiö” Verhiö on mielenterveystyöhön erikoistunut monitaiteilija. Hän uskoo, että parempi maailma on mahdollinen ja tekee työtään sitä silmällä pitäen. Johanna on tehnyt pelejä 20 vuotta ja pelannut 30 vuotta, joten häneen törmääkin järjestökentän ohella pelitapahtumissa ja coneissa puhujana ja työpajojen vetäjänä. Mielenterveystyötä Johanna on tehnyt vasta kymmenisen vuotta.

Vapaa-aikaansa Johanna viettää eri taiteiden ja käsityömenetelmien parissa. Hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa ovat linnut (omaa sukua dinosaurukset), kasvit ja myötätunto.

Koalassa Johanna haluaa tehdä aktivismia mutkattomasti ja matalalla kynnyksellä. Johanna vihaa kynnyksiä.

Emma, Tapahtumatuotannon ohjaaja

Emma on media-alan assistentti ja hän on opiskellut lisäksi radio- ja tv-journalismia. Vaihtelevat ja monipuoliset viestinnän työtehtävät järjestömaailmassa pitävät hänen mielenkiintoa yllä. Tapahtumien suunnittelu ja työstäminen yhdessä muiden kanssa on tärkeää, jotta jokainen saisi äänensä kuuluviin. Emma pyrkii kannustavaan ilmapiiriin ja selkeään kommunikointiin tapahtumatuotannon ohjaajana.

Tämän lisäksi mielenterveyteen liittyvät asiat ovat Emmalle lähellä sydäntä oman kokemuksen myötä. Emma haluaa olla mukana elävänä esimerkkinä siitä, kuinka vaikeistakin ajoista selvitään ja kuinka jokaisella on mahdollisuus saavuttaa unelmiaan.

Vapaa-ajallaan Emma työstää luovia asioita. Hän pitää erityisesti valokuvaamisesta ja maalaamisesta sekatekniikalla. Samalla hän nauttii Suomen neljästä upeasta vuodenajasta ja saa niistä energiaa.

Koala, mielenterveysaktivisti

Koala on Koala-ryhmän toimintaan osallistuva 18-35-vuotias mielenterveysaktivisti ja maailmanparantaja. Erilaisia Koaloita on niin monta kuin yksilöitäkin, ja se on yksi Koala-lajin vahvuuksista. Koaloihin saa aina liittyä, ja laji muokkautuu senhetkisten lajin edustajiensa mukaiseksi. Koaloilla on laaja reviiri, ja mutta useimmiten havaintoja Koaloiden liikkeistä on kerätty kokemusasiantuntijalataamosta eli Koala-ryhmän kololta tai pääkaupunkiseudun alueelta.