Harjoittelijarekry

Koala-toiminta, Mty Etappi ry

Tapahtuma- ja verkostotyön harjoittelija, Helsinki

Vastuualueet: Mielenterveysviidakossa-lautapelin pelautusten markkinointi, pelautustilanteiden organisointi ja fasilitointi sekä Kokemusklubiin ja muuhun tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät.

Koalan toimijat ovat luoneet Mielenterveysviidakossa-pelin, joka demonstroi mielenterveystoipujien arkea ja tuo esiin mielenterveyden haasteiden moninaisuutta. Pelin aitoihin kokemuksiin pohjautuvat esimerkit sekä tietokysymykset lisäävät pelaajien tietoisuutta mielenterveydestä ja sen häiriöiden kanssa elämisestä, etuuksista, palveluista ja mielenterveyden tukemisesta. Peliä pelautetaan päättäjille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskeljoille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään mielenterveystoipujia.

Kokemusklubi tarjoaa turvallisemman tilan kohtaamiselle ja omakohtaisesta kokemuksesta versovalle luovuudelle, sekä mahdollistaa monia yksilöllisen osallistumisen tasoja. Avomikkiosuuden ympärille rakentuva tapahtuma kutsuu ihmisiä jakamaan kokemuksiaan mielenterveydestä, elämästä ja ihmisyydestä kullekin ominaisin keinoin. Kokemusklubin avaavat kutsuvierasesiintymiset, joiden jälkeen lava on avoin kaikille.

Toivomme harjoittelijaa, jolla on jo jonkin verran kokemusta tapahtumatuotannosta ja joka on luova ja itseohjautuva. Tuottamisprosessit sisältävät itsenäisen työskentelyn lisäksi paljon ryhmätyöskentelyä ja erilaisia kohtaamisia. Yhteisössämme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja odotamme niiden kunnioittamista harjoittelijalta. Arvostamme mielenkiintoa mielenterveysteemoja, pelillistämistä ja vaikuttamista kohtaan, halua parantaa maailmaa sekä hersyvää huumorintajua.

Kyseessä on palkaton harjoittelu.

Harjoittelu on mahdollista toteuttaa myös osana opinnäytetyötä.

Tarjoamme harjoittelupaikan, jossa voit päästää luovuuden valloilleen ja testailla pöhkömpiäkin ideoita. Olemme pieni yhteisö, joka toimii mielenterveysyhdistyksen alaisuudessa.

Harjoitteluajat ovat hyvin joustavat ja sovittavissa muiden menojen mukaan.

Harjoittelun aloitus ja kesto ovat yhteisesti sovittavissa. Toivomuksenamme on, että harjoittelu kestäisi ainakin pari, kolme kuukautta ja pääsisit aloittamaan marras-joulukuussa.

Harjoittelupaikka sijaitsee Helsingissä.

Voit tutustua meihin osoitteessa koalaryhma.fi, Instagram: @koalaryhma ja Facebook: Koala-ryhmä.

Lähetä mahdolliset lisäkysymykset ja harjoitteluhakemuksesi Koala-tominnan päällikkö Miia Lusalle, miia@koalaryhma.fi, p. 044 750 0060 (puhelut ma-pe klo 11-16 välillä).

Koala on nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä. Toiminnan tavoitteena on poistaa mielenterveyden häiriöihin liittyviä stigmoja ja lisätä ymmärrystä mielenterveyden häiriöiden kanssa elämisestä.

Kokemusasiantuntijuus on Koala-aktivismin ydin. Koala-toiminta kehittää osallistujien osallisuutta, toimijuutta ja vuorovaikutustaitoja. Koala tuottaa osallistujalähtöistä ryhmätoimintaa, kokemusvaikuttajakoulutusta ja tapahtumia, joissa yhdistyy kokemusasiantuntijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.