Kokemusvaikuttajakoulutus eli KoVa-koulutus

Keväällä 2024 alkava Kokemusvaikuttajakoulutus

Keväällä 2024 alkavaan koulutukseen otetaan mukaan 6-12 henkilöä.
Keväällä alkava KoVa-koulutus järjestetään etänä Zoom-kokousten välityksellä.

Koulutuspäivämme ovat pääosin torstaisin n. klo 17.00-20.00 välillä.
Löydät Koalan tapahtumakalenterista sekä hakulomakkeesta alustavan aikataulun. Lopulliset ajankohdat ilmoitetaan koulutukseen valituille ja päivitetään Koalan tapahtumakalenteriin tammikuussa. Kalenterista puuttuu esimerkiksi Mielenterveyden EA-kurssin ajankohdat.
Osa tapaamisista järjestetään hybridinä (zoom + lähitapaaminen), joten halutessasi pääset osallistumaan tapaamiseen myös paikan päällä toimipaikassamme Helsingissä, Hämeentie 13A.
Osa tapaamiskerroista on kaikille 18-35-vuotiaille ja Koalan jäsenille avoimia tapaamisia.

Keväällä on kaksi sitoutumisen ja ennakkoilmoittautumisen vaativaa kokonaisuutta, joihin osallistuu vain kyseiseen moduuliin ilmoittautuneet ryhmäläiset:
Oman kokemustarinan kirjoittaminen-ryhmä (25.1., 1.2., 8.2., 29.2., 14.3.)
Oma tarina esitykseksi ja Esiintymistaidot-ryhmä (21.3., 28.3., 4.4., 11.4)

Voit suorittaa koulutusta omassa tahdissasi ja oman mielenkiintosi mukaisesti.
Koulutus jatkuu syksyllä 2024.

Haku tammikuussa 2024 alkavaan KoVa-koulutukseen: HAKULOMAKE KOKEMUSVAIKUTTAJA-KOULUTUKSEEN

Haku
– avautuu 22.12.2023 klo 19.00
– sulkeutuu 19.1.2024 klo 12.00

Voit käydä tutustumassa KoVa-koulutukseen 11.1 ja 18.1 KoVa-infoissa sekä kysyä lisätietoa venla@koalaryhma.fi.
KoVa-koulutuksen avoimia paikkoja jaetaan paikkaa hakeneille 8.1.2024 lähtien sähköpostitse. Kaikille hakeneille ilmoitetaan haun tuloksesta sähköpostitse.
Paikat jaetaan painottaen ilmoittautumisjärjestystä ja mahdollisuutta sitoutua kevään ohjelmaan. Kevään 2024 haussa haluamme jakaa paikat ensisijaisesti heille, jotka eivät voisi osallistua Helsingissä paikan päällä järjestettävään KoVa-koulutukseen.

Avoimet KoVa-infot 11.1 ja 18.1 klo 17-20.00 @ Zoom ja Hämeentie 13A

Kiinnostuitko Koalan järjestämästä Kokemusvaikuttajakoulutuksesta, mutta haluat kuulla vielä lisää? Koala järjestää kaksi avointa aloitusinfoa tammikuussa 11.1 ja 18.1, tule vaikka kumpaankin – infoissa on eri ohjelmat. Löydät tarkemman ohjelman ja Zoom-linkit toimintakalenteristamme.

HAKULOMAKE KOKEMUSVAIKUTTAJA-KOULUTUKSEEN

Maksuton Kokemusvaikuttajakoulutus 18-35-vuotiaille vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille aikuisille!

Haluatko olla mukana luomassa avoimempaa keskusteluilmapiiriä ja hälventää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa? Tuoda mielenterveysteemoja päättäjien ja yleisön tietoon? Luoda vaikuttavaa somesisältöä mielenterveyden edistämiseksi? Olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa parempia palveluita? Silloin Kokemusvaikuttajakoulutus on juuri sinua varten!

Kokemusvaikuttajakoulutus ja -diplomi

Kokemusvaikuttajakoulutuksemme on kokemusasiantuntijakoulutusta, joka painottuu kokemustiedon hyödyntämiseen vaikuttamisen työkaluna. Koulutus on suunnattu 18-35-vuotiaille, mielenterveyden häiriöitä tai psyykkistä oireilua kokeneille nuorille aikuisille. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Koalan kautta voit koulutuksen suoritettuasi saada tukea ja mahdollisuuksia toimia kokemusvaikuttajana.

Osallistumisesi koulutuskertoihin kirjataan Kokemusvaikuttajakoulutuksen suoritusrekisteriin. Kokemusvaikuttajakoulutuksessa voit saada kokemusvaikuttajadiplomin, joka vastaa Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n suosituksia (Minimi on 50 lähiopetustuntia 60min. jakautuen vähintään 4kk ajanjaksolle).

Voit saada Kokemusvaikuttajadiplomin, kun kaikki kolme allaolevaa ehtoa on täyttynyt

  • olet suorittanut opintoja kaikista moduuleista
  • olet osallistunut koulutuksiin yhteenlaskien vähintään 50 tunnin edestä.
  • olet suorittanut koulutusta vähintään 4 kuukauden ajan.

Jos et ehdi suorittaa koulutusta ennen kuin täytät 36, voit saada suoritusotteen käymistäsi koulutuksen koulutuskerroista. Aiempaa koulutuksen kautta saatua osaamista on mahdollista hyväksilukea, hyväksiluvuista keskustellaan aina yksilökohtaisesti. Käytännön harjoittelumahdollisuuksia järjestämme koulutuksen aikana Koalan toiminnan kautta.

Kokemusvaikuttajakoulutuksen moduulit

Koalan Kokemusvaikuttajakoulutus koostuu seuraavista moduuleista. Suorittaaksesi Kokemusvaikuttajakoulutuksen, sinun täytyy suorittaa opintoja kaikista moduuleista.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN PERUSVALMIUDET

Moduuli sisältää 26h opetusta

Kokemusasiantuntijan perusvalmiudet -moduulissa käydään läpi kokemusasiantuntijuuden keskeisiä kysymyksiä, avataan käsitteitä, pohditaan omaa kokemusasiantuntijaroolia sekä opitaan perusasioita mm. sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Moduulin osana järjestetään myös kursseja ja työpajoja, kuten Mielenterveyden ensiapu-kurssi ja Kokemusvaikuttajan CV-työpaja. Moduuliin kuuluu opetusta, opintopiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

KOKEMUSTARINAN KIRJOITTAMINEN

Moduuli sisältää 12h opetusta

Oman kokemustarinan kirjoittaminen -moduulissa aloitetaan työstämään omaa kokemustarinaa kohti selkeää kirjallista muotoa. Moduuliin kuuluu ryhmä- ja yksilöohjausta, käytännön harjoituksia, itsenäistä työskentelyä sekä omaa kirjoitusprosessia tukevia kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja. Tarinan muoto ei ole lopullinen, vaan se elää ja kehittyy koko KoVa-koulutuksen ajan ja myös sen jälkeen. Opetuskertojen välillä työstetään omaa kokemustarinaa eteenpäin itsenäisenä työskentelynä. Kokonaisuuden yhteydessä jokainen osallistuja voi sopia yhden 45min ohjausajan.

YHTEISTOIMINTA JA KEHITTÄMINEN

Moduuli sisältää 6 h opetusta

Kehittämistyön moduulissa käydään läpi kokemusasiantuntijuuden käytäntöjä palvelujen ja koulutuksen kehittämis- ja arviointitoiminnassa sekä kehitetään yhteistyötaitoja. Teemme käytännön harjoituksia ja kuulemme yhteiskehittämisen kiemuroista.

ESIINTYMISTAIDOT JA OMA KOKEMUSTARINA ESITYKSEKSI

Moduuli sisältää 12 h opetusta

Moduuliin kuuluu ryhmä- ja yksilöohjausta, itsenäistä työskentelyä, mahdollisuus kokeilla ja esittää kokemustarinaa tapahtumissa (esim. kokemusklubi) sekä omaa esitysprosessia tukevia työpajoja. Suosittelemme, että moduulin alussa osallistujilla on käytössään pätkiä kirjoitetusta kokemustarinasta. Moduulissa keskitytään harjoittelemaan esillä olemista, esiintymisen käytännön taitoja ja esiintymisjännityksen hallintaa. Saat tietoa esityksen tukena käytettävistä luovista menetelmistä ja niiden käytännön toteutuksesta sekä opastusta niiden hyödyntämiseen. Moduulissa aloitetaan oman kokemustarinaesityksen tuottamista (n. 10-15 min. esitys). 

VAIKUTTAMINEN JA AKTIVISMI

Moduuli sisältää 12 h opetusta

Vaikuttaminen ja aktivismi -moduulissa perehdytään vaikuttamisen eri osa-alueisiin ja keinoihin ruohonjuuritason aktivismista järjestötoimintaan ja poliittiseen toimijuuteen. Voit löytää itsellesi luontevimmat ja mielekkäimmät tavat vaikuttaa ja oppia mm. lobbaamisen ja tapahtumatuottamisen perusteita. Moduuliin kuuluu ryhmäohjausta, vierailijapuheenvuoroja, vierailukäyntejä, itsenäistä työskentelyä sekä työpajoja. 

VAIKUTTAVA VIESTINTÄ JA MEDIA

Moduuli sisältää 6 h opetusta.

Vaikuttava viestintä ja media -moduulissa harjoitellaan vaikuttavan viestinnän keinoja ja median kanssa toimimista. Käymme läpi mm. someviestinnän eri muotoja, haastateltavan oikeuksia ja tuotamme erilaisia mediatekstejä, esim. mielipidekirjoituksen tai videon. Moduuliin kuuluu ryhmäohjausta, vierailijapuheenvuoroja, itsenäistä työskentelyä sekä työpajoja. 

Kysy rohkeasti lisää: venla@koalaryhma.fi

“Koalan kokemusvaikuttajakoulutuksessa keskitytään mielenterveysaktivismiin ja vaikuttamiseen.

Haluamme auttaa osallistujia rakentamaan omannäköistään asiantuntijuutta,

jota kukin voi käyttää haluamallaan tavalla vaikuttaakseen itselleen tärkeisiin asioihin.”

Anniina Rauhala, vanha Koalan koulutus- ja aktivismikoordinaattori

 

 

Tilaa Koalan koulutettu kokemusvaikuttaja!

Kaipaako tapahtumasi, koulutuksesi tai järjestämäsi keskustelutilaisuus nuoren mielenterveysaktivistin ääntä? Koalan koulutetut kokemusvaikuttajat saapuvat mielellään puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja jakamaan kokemuksiaan mielenterveyspalveluista.
Lisätietoja: venla@koalaryhma.fi