Teesit

1.) Täysipainoinen osallisuus yhteiskunnassa on muutakin kuin työ- tai opiskeluelämään osallistumista.

Koala tukee sellaisia aloitteita ja yhteiskunnallista toimintaa, jotka edistävät inhimillisyyttä ja tasavertaisuutta sekä turvaavat ihmisarvoisen toimeentulon. Myös osa-aikaisen työskentelyn tai opiskelun sekä vapaaehtoistyön tekemisen tulee olla vaivattomasti toteutettavissa.

2.) Mielenterveyttä tukevien palvelujen tulee olla helposti saavutettavia.

Palvelun tulee olla laadukasta ja vastata asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Monialaisen yhteistyön sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä tulee toteutua ja asiakkaille on taattava mahdollisuus palveluohjaukseen. Kuntoutuksen tavoitteena ei tule olla yksilön työkyvyn vaan subjektiivisen hyvinvoinnin saavuttaminen.

3.) Psykoterapian saavutettavuus on taattava myös työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville.

Terapiaan pääsy ei saa riippua ihmisen taloudellisesta tilanteesta tai iästä. Terapian tarpeen arviointi tulee tehdä yksilökohtaisesti, diagnoosista tai diagnoosin puutteesta riippumatta.

Koala-tapaamisissa selvitämme mitä nämä teesit tarkoittavat käytännön tasolla, ja miten Koala tulee toimimaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.