Kokemusvaikuttajakoulutus

Haku vuoden 2020 koulutukseen on päättynyt!

Mielenterveysaktivismiryhmä Koala järjestää 3.3.-22.10.2020 kokemusasiantuntijakoulutuksen erityisesti vaikuttamisesta ja mielenterveysaktivismista kiinnostuneille nuorille aikuisille.

“Koalan kokemusvaikuttajakoulutuksessa keskitytään mielenterveysaktivismiin ja vaikuttamiseen. Haluamme auttaa osallistujia rakentamaan omannäköistään asiantuntijuutta, jota kukin voi käyttää haluamallaan tavalla vaikuttaakseen itselleen tärkeisiin asioihin.”

Anniina Rauhala, koulutusvastaava

Kokemusasiantuntijakoulutusta nuorille aikuisille vaikuttavaan kokemustoimintaan

Haluatko olla mukana luomassa avoimempaa keskusteluilmapiiriä ja hälventää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa? Tuoda mielenterveysteemoja päättäjien ja yleisön tietoon erilaisten tempausten ja tapahtumien kautta? Luoda vaikuttavan blogin tai toimia somessa mielenterveyden edistämiseksi? Olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa parempia palveluita?

Kokemusvaikuttajakoulutuksemme on kokemusasiantuntijakoulutusta, joka painottuu kokemustiedon hyödyntämiseen vaikuttamisen työkaluna.

Koalan kautta voit koulutuksen suoritettuasi saada tukea ja mahdollisuuksia toimia kokemusvaikuttajana. Koulutus on suunnattu noin 18-35-vuotiaille, mielenterveyden häiriöitä tai psyykkistä oireilua kokeneille nuorille aikuisille. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.

Koulutus on jaettu teemoittain moduuleiksi, joiden kesto on viikosta kuukauteen. Moduulien välillä on opetuksessa hengähdystauko. Kaikki lähiopetus tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, joten voit suorittaa koulutuksen myös opiskelun tai päivätyön ohessa.

Suurin osa tapaamisista on arki-iltaisin klo 17.00-20.00. Lähiopetus toteutetaan Koalan tiloissa Helsingin Sörnäisissä. Lähiopetuksen lisäksi käymme opintokäynneillä.

Kokemusvaikuttajakoulutus edellyttää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöä tehtävien tekemiseen verkossa. Etäohjaus tapahtuu Slack-verkkoympäristössä, jonne myös tehtävät palautetaan. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta Slackin käytöstä.

Voimme auttaa sinua kokoamaan sinulle sopivan opintokokonaisuuden oman tilanteesi ja kiinnostuksesi mukaan. Aiempaa koulutuksen kautta saatua osaamista on mahdollista hyväksilukea, hyväksiluvuista keskustellaan aina yksilökohtaisesti. Käytännön harjoittelumahdollisuuksia järjestämme koulutuksen aikana Koalan toiminnan kautta.

Osallistujilla tulee olla voimavaroja ja aikaa sitoutua työskentelyyn. Kokemusvaikuttajakoulutus voi toimia hyvänä tukena toipumisprosessissa, mutta se ei varsinaisesti ole luonteeltaan kuntouttavaa tai terapeuttista työskentelyä. Toivomme, että osallistujilla on Koalan työntekijöiden tuen lisäksi saatavilla joko turvallinen läheisverkosto tai hoitotaho, jonka kanssa keskustella esiin nousevista tunteista ja ajatuksista.

Koulutuksen teemat ja sisällöt

KOKEMUSASIANTUNTIJAN PERUSVALMIUDET 3.3.2020 – 26.3.2020

Kokemusasiantuntijan perusvalmiudet -moduulissa käydään läpi kokemusasiantuntijuuden keskeisiä kysymyksiä, avataan käsitteitä, pohditaan omaa kokemusasiantuntijaroolia sekä opitaan perusasioita mm. palvelujärjestelmästä ja sosiaalietuuksista. Kokemusasiantuntijan perusvalmiudet -koulutusmoduuliin kuuluu 26 h lähiopintoja (sis. Mielenterveyden ensiapu 1 -kurssin), opintopiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

KOKEMUSTARINAN KIRJOITTAMINEN 7.4.2020 – 5.5.2020

Kokemustarinan kirjoittaminen -moduulissa työstetään oma kokemustarina selkeään kirjalliseen muotoon. Moduuliin kuuluu ryhmä- ja yksilöohjausta, käytännön harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä. Moduulin keskellä on kahden viikon kirjoitustauko, jonka aikana prosessiin saa etäohjausta. Moduuli sisältää 12 h lähiopetusta.

YHTEISTOIMINTA JA KEHITTÄMINEN 18.5.2020 – 20.5.2020

Kehittämistyön moduulissa käydään läpi kokemusasiantuntijuuden käytäntöjä palvelujen ja koulutuksen kehittämis- ja arviointitoiminnassa sekä kehitetään yhteistyötaitoja. Teemme käytännön harjoituksia ja kuulemme yhteiskehittämisen kiemuroista. Moduuli sisältää 6 h lähiopetusta.

ESIINTYMISTAIDOT 2.6.2020 – 11.6.2020

Esiintymistaidot-moduulissa keskitytään harjoittelemaan esillä olemista, esiintymisen käytännön taitoja ja esiintymisjännityksen hallintaa. Moduulin opetus on ryhmämuotoista, moduuli sisältää 12 h lähiopetusta. Moduulin lopuksi valmistellaan ja esitetään lyhyt harjoitustehtävä.

VAIKUTTAMINEN JA AKTIVISMI 4.8.2020 – 13.8.2020

Vaikuttaminen ja aktivismi -moduulissa perehdytään vaikuttamisen eri osa-alueisiin ja keinoihin ruohonjuuritason aktivismista järjestötoimintaan ja lobbaamiseen. Voit löytää itsellesi luontevimmat ja mielekkäimmät tavat vaikuttaa, oppia vaikuttavaa viestintää ja tapahtumatuottamista. Moduulin lähiopetus on ryhmämuotoista, moduuli sisältää 12 h lähiopetusta.

VAIKUTTAVA VIESTINTÄ JA MEDIA 1.9.2020-3.9.2020

Vaikuttava viestintä ja media -moduulissa harjoitellaan vaikuttavan viestinnän keinoja ja median kanssa toimimista. Käymme läpi someviestinnän eri muotoja ja tuotamme mielipidekirjoituksen tai videon. Moduuli sisältää 6 h lähiopetusta.

TARINASTA ESITYKSEKSI 22.9.2020 – 8.10.2020

Tarinasta esitykseksi -moduulissa keskitytään kokemustarinaesityksen tuottamiseen (n. 10-15 min. esitys). Moduulin alussa osallistujilla on oltava valmis tarina käytössään kirjallisessa muodossa. Saat tietoa esityksen tukena käytettävistä luovista menetelmistä ja niiden käytännön toteutuksesta sekä opastusta niiden hyödyntämiseen. Moduuli sisältää sekä ryhmä- että yksilöopetusta yhteensä 12 h.
Moduulin aikana valmisteltu kokemustarina esitetään Koalan Kokemusklubilla.

KOULUTUKSEN PURKUBILEET 22.10.2020

Diplomien jako, koulutuksen vapaamuotoista läpikäyntiä ja fiilisten tuuletusta.

Kevään ja syksyn 2020 aikana järjestetään lisäksi yksittäisiä koulutuspajoja, joissa käsitellään kokemusvaikuttajakoulutusta tukevia teemoja. Halutessasi voit syventää osaamistasi osallistumalla sinua kiinnostaviin koulutuspajoihin. Pajojen teemat ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tilaa Koalan koulutettu kokemusvaikuttaja!

Kaipaako tapahtumasi, koulutuksesi tai järjestämäsi keskustelutilaisuus nuoren mielenterveysaktivistin ääntä? Koalan koulutetut kokemusvaikuttajat saapuvat mielellään puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja jakamaan kokemuksiaan mielenterveyspalveluista. Lisätietoja: anniina@koalaryhma.fi